چچ

مدیریت پورتال در الگوی سازمانی

حقوق دسترسی سازمانی، تفکیک نقش ها و توزیع وظایف، نظارت و پایش عملکرد کاربران، پوشش نیازهای ذینفعان

مدیریت پورتال در الگوی سازمانی

پورتال ابری سامان360 با نگرش مدیریت سازمانی طراحی شده است.

به این معنی که اولا با توجه به سالها تجربه استقرار پورتال در سازمان های بزرگ و متنوع، نیازمندیهای هر یک از نقش ها و واحدهای سازمانی مرتبط با پورتال سازمان و الزامات قانونی و سازمانی ذینفعان مختلف، در آن پیش بینی و به خوبی پاسخ داده شده است.

و دوم اینکه معماری و طراحی سامان360 به گونه ای است که هر یک از ذینفعان به سهولت و بدون تداخل با دیگر نقش ها، وظایف خود را در آن به انجام می رسانند.

به عبارت دیگر وقتی صحبت از مدیریت وب سایت با رعایت الزامات سازمانی می کنیم، منظور این است که در یک چارچوب سازمانی با نقش ها و وظایف تفکیک شده، به نحوی کارکردهای سیستم طراحی شده اند که بخشهای مختلف سازمان اعم از روابط عمومی، بازاریابی و سایر واحدهای بهره بردار به سهولت کار بارگذاری و انتشار محتوا، امور ارتباطی و تعاملی با ذینفعان برون سازمانی و سایر کارهای حوزه ماموریتی خود را انجام می دهند و بخشهای مختلف فناوری اطلاعات نیز بدون تداخل به موضوعات فنی، طراحی، زیرساخت و امنیت می پردازند.

آدرس کوتاه شده: