ما در سامان360 با سالها تجربه در حوزه راه اندازی وب سایت و پورتال سازمانی، قالب هایی را که هم معماری محتوا و هم گرافیک مناسبی با کسب و کار مربوطه دارند را آماده کرده ایم. همه قالب ها سبک، سریع، واکنشگرا و SEO-FRIENDLY هستند.

 • قالب های سرویس
  • طرح اطلاع رسانی
  • طرح تعاملی
  • طرح سازمانی

  شرکت پتروشیمی نمونه سامان رایگان

  • صنایع و کارخانجات
  طراحی شده توسط پورتال ابری سامان 360
 • قالب های سرویس
  • طرح اطلاع رسانی
  • طرح تعاملی
  • طرح سازمانی

  وبسایت خبری سازمانی نمونه سامان رایگان

  • مراکز آموزشی
  • شرکت های نرم افزاری
  طراحی شده توسط پورتال ابری سامان 360
 • قالب های سرویس
  • طرح اطلاع رسانی
  • طرح تعاملی
  • طرح سازمانی

  شرکت پروژه محور نمونه سامان رایگان

  • کسب و کار ها
  • شرکت های نرم افزاری
  طراحی شده توسط پورتال ابری سامان 360
 • Default Template
  • طرح اطلاع رسانی
  • طرح تعاملی
  • طرح سازمانی

  سازمان دولتی نمونه سامان رایگان

  • کسب و کار ها
  • شرکت های نرم افزاری
  طراحی شده توسط پورتال ابری سامان 360
 • قالب های سرویس
  • طرح اطلاع رسانی
  • طرح تعاملی
  • طرح سازمانی

  شرکت بازرگانی نمونه سامان رایگان

  • کسب و کار ها
  • صنایع و کارخانجات
  طراحی شده توسط پورتال ابری سامان 360
 • Default Template
  • طرح اطلاع رسانی
  • طرح تعاملی
  • طرح سازمانی

  شرکت تولیدی صنعتی نمونه سامان رایگان

  • کسب و کار ها
  • صنایع و کارخانجات
  طراحی شده توسط پورتال ابری سامان 360
 • Default Template
  • طرح اطلاع رسانی
  • طرح تعاملی
  • طرح سازمانی

  قالب خام رایگان

  • کسب و کار ها
  • شرکت های نرم افزاری
  طراحی شده توسط پورتال ابری سامان 360
طرح انتخابی شما
طرح تعاملیسالانه
مناسب برای
متناسب با