چچ

امنیت بالا با ملاحظات نهادهای نظارتی

امنیت زیرساخت، امنیت لایه کاربرد، سیاستهای امنیتی پویا، مقابله هوشمند با مهاجمان اینترنتی

امنیت بالا با ملاحظات نهادهای نظارتی

رکن اول و اساسی در یک سرویس ابری سازمانی امنیت است، در کشور ما نهادهای نظارتی مانند مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان ملی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل هستند که وظیفه نظارت و بررسی موضوعات امنیتی نرم افزارها را برعهده دارند.

یک نرم افزار برای اینکه مورد تایید این نهادها قرار گیرد، لازم است تا علاوه بر رعایت نکات امنیتی در زیرساخت و محصول، امکانات لازم جهت ایجاد سیاست های لازم برای مدیریت تعامل کاربران با سیستم و پایش مستمر رفتار کاربران و ایجاد سیاست های انسداد کاربرانی که رفتار مشکوک دارند را دارا باشد. و همه اینها مستلزم صرف هزینه های هنگفتی در زیرساخت و رعایت نکات امنیتی در توسعه نرم افزار می باشد.

پورتال ابری سامان 360 علاوه بر دارا بودن کلیه موارد فوق از یک مرکز امنیت هوشمند بسیار قوی بهره می برد که برای بخش امنیت فناوری اطلاعات سازمان، امکان تعیین و اجرای سیاستهای امنیتی سازمان، به همراه ثبت کامل عملکرد کاربران و هر نوع تغییرات در وب سایت به تفکیک هر کاربر و قابلیت پایش و گزارش گیری کامل عملکرد کاربران را فراهم می کند.

آدرس کوتاه شده: