چچ

لاگ و ممیزی

در مدیریت وب سایت های سازمانی، به دلیل تعدد افراد و تنوع نقش آنها در انجام کارها و همچنین حساسیت بالای سازمان ها در مشخص بودن مسئولیت محتوای منتشر شده در وب سایت آنها، ابزار جامع لاگ و ممیزی (ثبت رویدادها و رخدادها) نقشی حیاتی در سیستم دارد. در سامان360 همه رفتارهای کاربران، همه بازدیدها از بخشهای مختلف سیستم، ورود و خروج ها، تغییرات در همه محتوا ها، محتوای قبل از تغییر و بعد از تغییر، شناسه های کاربری، آدرس های دسترسی و غیره به طور کامل ثبت و برای شما قابل بررسی و گزارش گیری است. در سامان360 هیچ چیز از نگاه شما دور نمی ماند.

لاگ و ممیزی

در مدیریت وب سایت های سازمانی، به دلیل تعدد افراد و تنوع نقش آنها در انجام کارها و همچنین حساسیت بالای سازمان ها در مشخص بودن مسئولیت محتوای منتشر شده در وب سایت آنها، ابزار جامع لاگ و ممیزی (ثبت رویدادها و رخدادها) نقشی حیاتی در سیستم دارد. در سامان360 همه رفتارهای کاربران، همه بازدیدها از بخشهای مختلف سیستم، ورود و خروج ها، تغییرات در همه محتوا ها، محتوای قبل از تغییر و بعد از تغییر، شناسه های کاربری، آدرس های دسترسی و غیره به طور کامل ثبت و برای شما قابل بررسی و گزارش گیری است. در سامان360 هیچ چیز از نگاه شما دور نمی ماند.

آدرس کوتاه شده: