چچ

مرکز امنیت

سامان 360 تمهیدات امنیتی گسترده ای را جهت پیش گیری از مخاطرات امنیتی و همچنین مقابله با تلاش هکرها برای نفوذ پیش بینی کرده است. مجموعه این امکانات از طریق ماژول مرکز امنیت، تنظیم و مدیریت می شوند. این امکانات شامل تنظیم سیاست های حساب کاربری و کلمه عبور، سیستم تشخیص نفوذ (سامانه IDS داخلی)، سیاست های استفاده از هانی پات، سیاست های انسداد و محدودیت IP و کاربران و همچنین تنظیمات کد کپچا می باشد. بهتر است بدانید که این موارد، فقط بخشی از تمهیدات امنیتی است که تحت مدیریت شما و در پنل شماست. لایه های دفاعی دیگری هم هست که ما در دیتاسنتر و زیرساخت ابری برای شما مدیریت می کنیم.

مرکز امنیت

سامان 360 تمهیدات امنیتی گسترده ای را جهت پیش گیری از مخاطرات امنیتی و همچنین مقابله با تلاش هکرها برای نفوذ پیش بینی کرده است. مجموعه این امکانات از طریق ماژول مرکز امنیت، تنظیم و مدیریت می شوند. این امکانات شامل تنظیم سیاست های حساب کاربری و کلمه عبور، سیستم تشخیص نفوذ (سامانه IDS داخلی)، سیاست های استفاده از هانی پات، سیاست های انسداد و محدودیت IP و کاربران و همچنین تنظیمات کد کپچا می باشد. بهتر است بدانید که این موارد، فقط بخشی از تمهیدات امنیتی است که تحت مدیریت شما و در پنل شماست. لایه های دفاعی دیگری هم هست که ما در دیتاسنتر و زیرساخت ابری برای شما مدیریت می کنیم.

آدرس کوتاه شده: