چچ

بارکد دوبعدی (QR-Code)

یادداشت برداری از اطلاعاتی مانند شماره تلفن / تلفن همراه ، مخاطب ، ایمیل ، پیوندها آدرس و موقعیت جغرافیایی برای مخاطبین شما اگر نگوییم غیر ممکن است، بسیار سخت است QR-Code این امکان را به مخاطبین شما می دهد که تمامی این اطلاعات را در یک لحظه به گوشی همراهشان منتقل کنند.

بارکد دوبعدی (QR-Code)

یادداشت برداری از اطلاعاتی مانند شماره تلفن / تلفن همراه ، مخاطب ، ایمیل ، پیوندها آدرس و موقعیت جغرافیایی برای مخاطبین شما اگر نگوییم غیر ممکن است، بسیار سخت است QR-Code این امکان را به مخاطبین شما می دهد که تمامی این اطلاعات را در یک لحظه به گوشی همراهشان منتقل کنند.

آدرس کوتاه شده: