چچ

هشتگ

درست مانند توییتر یا فیس بوک از ماژول هشتگ استفاده کنید. شما می توانید کلمه یا عبارت موردعلاقه خود را بعد از یک (#) در قسمت هشتگ در هر ماژول محتوا اضافه کنید. هشتگ ها به طور خودکار به یک لینک قابل کلیک تبدیل خواهند شد.

هشتگ

درست مانند توییتر یا فیس بوک از ماژول هشتگ استفاده کنید. شما می توانید کلمه یا عبارت موردعلاقه خود را بعد از یک (#) در قسمت هشتگ در هر ماژول محتوا اضافه کنید. هشتگ ها به طور خودکار به یک لینک قابل کلیک تبدیل خواهند شد.

آدرس کوتاه شده: