چچ

نظرات کاربران

این ماژول یک افزونه قدرتمند و آسان برای استفاده در سیستم با یک رابط کاربر پسند است که به بازدید کنندگان وب سایت شما اجازه می دهد تا درباره هر محتوا مانند مقالات ، رسانه ها و صفحات محصول اظهار نظر کنند. البته مدیریت نظرات کاربران، جهت فعال یا غیر فعال نمودن امکان ارائه نظر و نیز نحوه دریافت و انتشار یا عدم انتشار نظرات کاملا تحت کنترل شما خواهد بود.

نظرات کاربران

این ماژول یک افزونه قدرتمند و آسان برای استفاده در سیستم با یک رابط کاربر پسند است که به بازدید کنندگان وب سایت شما اجازه می دهد تا درباره هر محتوا مانند مقالات ، رسانه ها و صفحات محصول اظهار نظر کنند. البته مدیریت نظرات کاربران، جهت فعال یا غیر فعال نمودن امکان ارائه نظر و نیز نحوه دریافت و انتشار یا عدم انتشار نظرات کاملا تحت کنترل شما خواهد بود.

آدرس کوتاه شده: