چچ

مدیریت بنر

ماژول بنر این امکان را به شما می دهد تا با ایجاد بنرهای مختلف زیبایی وب سایتتان را دوچندان کنید، در این ماژول می توانید آنها را سازماندهی کرده و در مکان های مختلف وب سایت خود با قالب ها و نحوه نمایش متنوعی به راحتی به نمایش بگذارید.

مدیریت بنر

ماژول بنر این امکان را به شما می دهد تا با ایجاد بنرهای مختلف زیبایی وب سایتتان را دوچندان کنید، در این ماژول می توانید آنها را سازماندهی کرده و در مکان های مختلف وب سایت خود با قالب ها و نحوه نمایش متنوعی به راحتی به نمایش بگذارید.

آدرس کوتاه شده: