چچ

مناسب سازی برای افراد کم توان

امروزه در سطح دنیا از سازمانهای بزرگ و معتبر انتظار می رود که در وب سایت خود تمهیدات لازم برای تعامل با افراد کم توان (افراد دارای محدودیتهای فیزیکی، بینایی، شنوایی) را پیش بینی کرده باشند. در کشور ما نیز این ویژگی ها در استانداردهای وب سایت های سازمانی دولتی قرار گرفته است. سامان 360 این قابلیت را به صورت اتوماتیک و از پیش آماده، با تنظیماتی اندک و آسان به وب سایت شما اضافه می کند.

مناسب سازی برای افراد کم توان

امروزه در سطح دنیا از سازمانهای بزرگ و معتبر انتظار می رود که در وب سایت خود تمهیدات لازم برای تعامل با افراد کم توان (افراد دارای محدودیتهای فیزیکی، بینایی، شنوایی) را پیش بینی کرده باشند. در کشور ما نیز این ویژگی ها در استانداردهای وب سایت های سازمانی دولتی قرار گرفته است. سامان 360 این قابلیت را به صورت اتوماتیک و از پیش آماده، با تنظیماتی اندک و آسان به وب سایت شما اضافه می کند.

آدرس کوتاه شده: