چچ

مدیریت مطالب

ماژول مدیریت مطالب، یک ابزار جامع، منعطف و همه منظوره برای انتشار محتوای وب است. تقریبا هر محتوای وبی اعم از متن و چند رسانه ای را می توان با این ابزار، به شکل دلخواه تنظیم و در وب منتشر نمود. شاید بتوان گفت این ماژول، جایگاه آچار فرانسه در جعبه ابزار سامان 360 را دارد.

مدیریت مطالب

ماژول مدیریت مطالب، یک ابزار جامع، منعطف و همه منظوره برای انتشار محتوای وب است. تقریبا هر محتوای وبی اعم از متن و چند رسانه ای را می توان با این ابزار، به شکل دلخواه تنظیم و در وب منتشر نمود. شاید بتوان گفت این ماژول، جایگاه آچار فرانسه در جعبه ابزار پورتال ابری سامان 360 را دارد.

آدرس کوتاه شده: