چچ

شعب و نمایندگی ها

اغلب مشتریان سامان360 مانند شما سازمانهایی بزرگ با مجموعه ای از واحدهای منطقه ای، استانی و شهرستانی و یا توزیع شده در سطح شهرها در قالب سازمان های تابعه و شعب و نمایندگی ها هستند. نشانی پستی، شماره تلفن ها، موقعیت روی نقشه گوگل، تصویر کروکی محل، ساعات کار، امکانات و خدمات واحد، مشخصات مسئولین واحد و ... اطلاعات کاملی هستند که از طریق این ماژول با امکانات مختلف فهرست و جستجو به مخاطبان خود عرضه می کنید.

شعب و نمایندگی ها

اغلب مشتریان سامان360 مانند شما سازمانهایی بزرگ با مجموعه ای از واحدهای منطقه ای، استانی و شهرستانی و یا توزیع شده در سطح شهرها در قالب سازمان های تابعه و شعب و نمایندگی ها هستند. نشانی پستی، شماره تلفن ها، موقعیت روی نقشه گوگل، تصویر کروکی محل، ساعات کار، امکانات و خدمات واحد، مشخصات مسئولین واحد و ... اطلاعات کاملی هستند که از طریق این ماژول با امکانات مختلف فهرست و جستجو به مخاطبان خود عرضه می کنید.

آدرس کوتاه شده: