چچ

معماری سه لایه در طراحی وب سایت

قدرت طراحی وب سامان360 در معماری اصولی آن نهفته است. اینجا منظور ما از معماری 3 لایه، معماری کل نرم افزار نیست که آن بحث مفصل دیگری است. منظور ما تفکیک لایه نمایش به 3 لایه مجزاست: لایه محتوا، لایه ساختار صفحات، لایه گرافیک. لایه محتوا ارتباط با لایه سرویس نرم افزار را برقرار می کند. در لایه طراحی صفحات با بهره گیری از امکاناتی مانند مسترپیج، صفحات ورودی، ناحیه بندی، چیدمان درون صفحه ای، بلاک های اشتراکی، ... ساختار منطقی چیدمان و ارتباط اجزا را مستقل از محتوای آنها و جنبه های بصری و گرافیکی ایجاد و مدیریت می کنید. و در لایه گرافیک با پالت های رنگ، تصاویر، فونت ها، استایل ها، فایل های جاوا اسکریپت و بسیاری از امکانات دیگر، جنبه های بصری کار را بدون تداخل با لایه ها ی دیگر ایجاد کرده یا در آینده تغییر می دهید.

معماری سه لایه در طراحی وب سایت

قدرت طراحی وب سامان360 در معماری اصولی آن نهفته است. اینجا منظور ما از معماری 3 لایه، معماری کل نرم افزار نیست که آن بحث مفصل دیگری است. منظور ما تفکیک لایه نمایش به 3 لایه مجزاست: لایه محتوا، لایه ساختار صفحات، لایه گرافیک. لایه محتوا ارتباط با لایه سرویس نرم افزار را برقرار می کند. در لایه طراحی صفحات با بهره گیری از امکاناتی مانند مسترپیج، صفحات ورودی، ناحیه بندی، چیدمان درون صفحه ای، بلاک های اشتراکی، ... ساختار منطقی چیدمان و ارتباط اجزا را مستقل از محتوای آنها و جنبه های بصری و گرافیکی ایجاد و مدیریت می کنید. و در لایه گرافیک با پالت های رنگ، تصاویر، فونت ها، استایل ها، فایل های جاوا اسکریپت و بسیاری از امکانات دیگر، جنبه های بصری کار را بدون تداخل با لایه ها ی دیگر ایجاد کرده یا در آینده تغییر می دهید.

آدرس کوتاه شده: