چچ

رضا قلعه

بنیانگذار

رضا قلعه

مدیر توسعه نرم افزار، طراح معماری و توسعه دهنده نرم افزار

linkedinwebsite

آدرس کوتاه شده: