چچ

جعفر اسکندریان

بنیانگذار

جعفر اسکندریان

مدیر اجرایی کسب و کار، تحلیلگر و طراح نرم افزار

linkedinwebsite

آدرس کوتاه شده: