چچ

آموزش ماژول های اطلاع رسانی با تمرکز بر ماژول خبر

در این ویدئو آموزشی نسبت به آموزش نحوه مدیریت محتوا در ماژول های اطلاع رسانی با تمرکز بر ماژول خبر پرداخته اییم.

ماژول های مورد آموزش در دسته اطلاع رسانی در این ویدئو آموزشی شامل موارد زیر می گردد:

  1. مطالب
  2. اخبار
  3. مقالات
  4. فایل ها
  5. گالری چند رسانه ای
  6. بنرها
  7. پیوندها
آدرس کوتاه شده: