چچ

ایجاد سریع و راحت یک وب سایت سازمانی :

ایجاد سریع و راحت یک وب سایت سازمانی :

1 در سامان360 قالب مناسب را انتخاب و یک حساب کاربری به نمایندگی از سازمان خود بسازید.

2 اطلاعات خود را تکمیل کنید.

3 محتوا را ویرایش و تکمیل کنید.

4 دامنه اختصاصی خود را تنظیم کنید.

5 اگر نیاز داشتید از خدمات حرفه ای شبکه نمایندگان سامان360 استفاده کنید.

آدرس کوتاه شده: