چچ

سامان 360 چیست؟

سامان 360 چیست؟

سامان 360 یک سرویس ابری برای وب سایت سازمانی است.

سامان 360 را شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان (ارائه دهنده نرم‌افزارهای پورتال سامان و سامان سوئیت) بر پایه معماری، امکانات و قابلیتهای مورد نیاز سازمان های دولتی و خصوصی و کسب و کارهای بزرگ ارائه نموده است.

آدرس کوتاه شده: