چچ

سامان360 چیست؟

سامان360 یک مجموعه مدیریت تجاری SaaS است.

اکنون اولین ابزار سامان360، یک CMS برای اجرای وب سایت کسب و کار شما به همراه ماژول های قدرتمند آماده شده است تا شما را در بین رقبای خود سوق دهد. در آینده ای نزدیک سایر ابزارهای یکپارچه سامان360 (مدیریت کار ، CRM ، همکاری و مدیریت چالش) در مرحله اجرا قرار خواهند گرفت.

آدرس کوتاه شده: