چچ

مراحل ثبت نام نماینده

 • 1
 • 2
  تماس از سوی واحد امور نمایندگان با متقاضی نمایندگی
 • 3
  تکمیل مدارک، مشاوره، مذاکره و ارزیابی متقاضی نمایندگی
 • 4
  انعقاد قراداد اعطای نمایندگی
 • 5
  آموزش نماینده
 • 6
  ایجاد حساب کاربری و تحویل پنل نمایندگی
 • 7
  شروع فعالیت به عنوان نماینده
آدرس کوتاه شده: